ขอเชิญร่วมเดินขบวนไดเวอร์ซิตี้พาเหรด

ปัจจุบัน พวกเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายอยู่รอบๆตัว
แต่คำพูดที่เรามักจะได้ยินคือ
ถ้าเป็นคนญี่ปุ่น, ถ้าเป็นคนต่างชาติ, ถ้าเป็นผู้หญิง, ถ้าเป็นผู้ชาย, ถ้าเป็นคนกลุ่มน้อยทางเพศ, ถ้าเป็นเด็ก, ถ้าเป็นคนพิการ ...

"ก็ควรจะต้องเป็น(ทำ)แบบนี้"
"ก็ต้องเป็น(ทำ)แบบนี้"

ทำไมถึงต้องให้คนอื่นเป็นคนกำหนด ?
แต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป
"ความแตกต่าง"ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ลดน้อยลง
"ความหลากหลาย" ทำให้เกิดทางเลือกเพิ่มขึ้น
ความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่จะให้ใครมาเป็นคนกำหนด
การได้เป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่วิเศษ

เราอยู่ตรงนี้!

ขอให้นำความรู้สึกที่แต่ละท่านมีอยู่นี้มา และร่วมกันเดินขบวนไดเวอร์ซิตี้พาเหรด 2018

วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

13:00 เริ่มตั้งขบวนที่ลานสนามหญ้า(ชิบะฟูฮิโระบะ) สวนสาธารณะนะคะโนะชิมะ เขตคิตะ เมืองโอซาก้า

 

14:00 เริ่มเดินขบวนพาเหรด (เดินตามถนนมิโดสุจิไปทางทิศใต้)

 

 

※มีล่ามภาษามือแปลตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน 13:00

 

※มีเต็นท์ไว้สำหรับเปลี่ยนชุดที่จุดนัดพบ ขอให้นำชุดประจำชาติหรือชุดที่ท่านอยากใส่เดินขบวนมาด้วย

จะมีรถบรรทุกนำเสื้อผ้าที่ท่านจะใส่เดินทางกลับไปให้ที่จุดสิ้นสุดการเดินขบวนพาเหรด

 

※กรณียกเลิกการเดินขบวนพาเหรด จะทำการแจ้งผ่านเว๊บไซด์, เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์ เวลา 10:00 ของวันเดินขบวน

MAP URL