Khai mạc diễu hành tán dương tính đa dạng. 

Hiện tại, xung quanh chúng ta tràn đầy tính đa dạng.
Nhưng từ đâu đó nghe được tiếng nói. 
Người Nhật là phải, Người nước ngoài là phải, Phụ nữ là phải, Đàn ông là phải, Người đồng tính luyến ái là phải, Trẻ em là phải, Người

khuyết tật là phải. 

“Cần phải làm như thế này.”
“Phải làm như vầy”.

Ai là người quyết định việc đó?
Mọi người khác nhau, mọi người đều tốt.
“Khác nhau” không làm con người cách xa.
“Đa dạng” là phong phú và sẽ mở rộng tiềm năng.
Không ai là người quyết định tính cách người khác.

WE ARE HERE! (Có chúng tôi ở đây!).

Những ai có cùng quan điểm thì hãy cùng với chúng tôi tham gia diễu hành tính đa dạng 2018.

 

Ngày giờ: (Chủ nhật) Ngày 1 tháng 4 năm 2018 

13 giờ bắt đầu tụ họp tại bãi cỏ ở công viên Nakanoshima Osaka Shi Kita Ku

14 giờ bắt đầu diễu hành.

 

※Từ 13 giờ có thông dịch thủ ngữ tại nơi tụp họp

 

※Tại nơi tụ họp có chuẩn bị lều thay đồ. Quí vị có thể mặc trang phục dân tộc hay trang phục tự do để tham gia.
Quần áo quí vị thay ra sẽ có xe tải vận chuyển đến đích.

 

※Trường hợp hủy bỏ diễu   hành, 10 giờ sáng ngày hôm  đó sẽ  được thông báo trên mạng Facebook, twitter  

MAP URL